Dopokan Kak Sutarko

Cancut Tali Wanda | Dening Kang Sutarko

Kalmit……kula bumbu lading.

Ketemu maning sedulur…karo kang tarko nang dopokan simpul Pramuka lembaran kiye. Muga muga rika kabeh sekanca batir padha seger waras.

Uwis sependhak lewih kang Nakim ora kloyong maring gubugane Uwa Ca Menawi, merga agi ora kepenak ngawak.

Mulane Uwa Ca sore kuwe kur dopokan wong sekeloron karo mbekayu Tebok. Sore kuwe uwa Ca Ngetheplek karo mbekayu Tebok,ndopok babagan pandhemi Covid 19 sing urung rampung rampung.

Mung bae kahanan siki wis mandan lerem. Kahanan masarakat uga wis mandan aso ora kemrungsung kaya bekana.

Uwa Ca sajrone dopokan, aweh pengemut emut maring penginyongan kabeh, senajan kahanan wis mandan lereb, inyong kabeh ora olih padha tledhor, merga corona urung binglas.

Anane kahanan sing esih kaya mengkene, uwa ca aweh piweling maring inyong kabeh supaya tetep waspada, ngati ati lan tetep padha dhisiplin nglakoni Protokol kesehatan.

Khususe para anggota Pramuka nang kabupaten Purbalingga kudu wani dadi contoh,wajib dadi tuladha tumrape pawongan kabeh, pramuka kudu wani cancu tali wanda bareng bareng dadi coronging masarakat aweh pengerten lan pendidikan uga kebiasaan maring masarakat, supaya kabeh siap siaga ngadhepi kahanan pengripan sing arep teka.

Mbekay Tebok ajek lan ngemutaken penginyongan kabeh, kanggo ngadhepi kahanan pengripan kapingarep sing lewih kepenak, lan spaya lewih cepet bali kaya kahanan bekana, sing urung padha waksin gegen padha vaksin.

Jere Uwa Ca Menawi,  Cancut Tali Wandane masarka ndhukung vaksin kue kanggo mempercepat adaptasi baru di masa pandemic Covid 19.

Mula ora nana lia sing rika lan penginyongan kabeh kudu ndhukung anane vaksin sing di ada ada dening pemerintah.

Sedulur, kanca batir , cukup semene disit gendhu gendhu rasane nang dopokan Simpul Pramuka lembaran kiye, muga muga ketemu maning nang lembar candhake.

Klilan…….

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.