Dopokan Kak Sutarko

Ngumpulna Balung Pisah | Dening : Kang Tarko

Klamit … kula bumbu lading … ketemu maning karo inyong nang dopokan Simpul Pramuka

lembaran kiye uwen sedulur, kanca batir padha seger waras.

Ora krasa ya sedulur jebule inyong lan rika kabeh wis mlebu nang wulan puasa, inyong sekanca batir donga dinonga merga inyong lan rika  sedulur kabeh khusus umat islam bisa nindakna ibadah puasa Ramadhan kanthi lancar. Kaya padatane

Kang Nakim sore – sore kloyong klinong maring umahe uwa ca menawi nganggo iket dheblengan,

bengkung sarung kathok komprang, Kang Nakim ngetigus mlaku karo rengeng – rengeng sedawane dalan.

Ora wetara suwe Kang Nakim wis butul nang umahe uwa ca. Ngerteni yen Nakim teka, uwa ca banjur met uterus jagongan nang risban ngemper ngarep.

Ndeleng prampane Nakim sing katone bimbang banget, uwa ca takon, “agi ana apa Kim? Deneng katone bombong pisan “ Karo ndudut ambekan Kang Nakim alon -alon semaur, “bener wa inyong agi krasa bombing, merga krungu Pramuka Purbalingga jebul wis olih Kanugrahan lan Penghargaan sekang Pramuka Pusat utawa Kwarnas, lan Provinsi Jawa Tengah, ya kuwe Kanugrahan kasil dadi juara siji Pramuka Peduli Duta Perubahan Perilaku.

Krungu kabar sing nyenengaken, uwa ca melu bungah lan bangga. Minangka dadi warga Purbalingga melu sukur merga Pramuka Purbalingga wis melu gawe apik, misuwur lan kuncara purbalingga nang tingkat nasional.

Pandongane uwa ca menawi lan kang Nakim sekeloron, muga – muga ora mandheg

tekan semono, nanging muga tetep maju lan pantang mundur. Uwa ca menawi uga aweh piweling kanggo tambah majune Pramuka Kabupaten Purbalingga, perlu anane Kerjasama, sengkuyung lan bebarengan antarane pengurus siji – sijine.

Penting banget anane semangat, jiwa ln gumolonging teka kanggo nggayuh visi lan misi Pramuka Kabupaten Purbalingga. Sing lewih penting maning, supaya

kabeh Pengurus pada gayeng, grengseng mlaku bareng perlu anane pemantapan organisasi, menyatukan tekad lan semangat kabeh pengurus, supaya selaras sejalan lan kompak.

Uwa ca menawi pesen kanggo Ketua Pramuka Purbalingga muga gegen bisa nuntunaken balung pisah.

Ora krasa wara, jebul wis adoh gole dopokan mula tak cukupi semene dhisit, muga -muga bisa ketemu maning nang dopokan lembar ngarepe…

Klilan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.